Digital Kommunikasjon

Kun 7 900,-

10 timers klippekort hvor vi arbeider vi med innhold, budskap og synlighet på bedriftens nye webside. Dette kan blant annet være å hente innhold fra eksisterende webside, eller/og legger til nytt innhold, passe på at budskapet i innholdet blir riktig presentert og at vi går gjennom og legger til rette for å kunne jobbe med SEO av ønsket innhold.

Digital Kommunikasjon

Kun 7 900,-

10 timers klippekort hvor vi arbeider vi med innhold, budskap og synlighet på bedriftens nye webside. Dette kan blant annet være å hente innhold fra eksisterende webside, eller/og legger til nytt innhold, passe på at budskapet i innholdet blir riktig presentert og at vi går gjennom og legger til rette for å kunne jobbe med SEO av ønsket innhold.

Digital Profil

Kun 7 900,-

10 timers klippekort hvor vi arbeider med bedriftens profil. Dette innbefatter bl.a bedriftens logo, fargevalg og fonttyper. Målet er at bedriften skal ha en helhetlig profil i alle kanaler den er representert, og derigjennom fremstå som en profesjonell leverandør.

Digital Profil

Kun 7 900,-

10 timers klippekort hvor vi arbeider med bedriftens profil. Dette innbefatter bl.a bedriftens logo, fargevalg og fonttyper. Målet er at bedriften skal ha en helhetlig profil i alle kanaler den er representert, og derigjennom fremstå som en profesjonell leverandør.

Digital Strategi

Kun 7 900,-

10 timers klippekort hvor vi jobber sammen med bedriften for å finne og sette et mål med hvorfor være på Internett. Underveis gjør vi en kartlegging for å se om du oppnår ønskede mål og dersom et eller flere av målene ikke nås må vi sette inn tiltak for å snu trenden

Digital Strategi

Kun 7 900,-

10 timers klippekort hvor vi jobber sammen med bedriften for å finne og sette et mål med hvorfor være på Internett. Underveis gjør vi en kartlegging for å se om du oppnår ønskede mål og dersom et eller flere av målene ikke nås må vi sette inn tiltak for å snu trenden

Kontakt oss for mer informasjon

Optima Media AS
Sentrumsveien 130
N-3550 Gol

Tlf: +47 31 00 47 40
post@optimamedia.no

Google kart
Facebook
Instagram

Denne websiden benytter cookies for å gi innhold et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Du kan velge om du ønsker å vise nettstedet med eller uten cookies.